ColdSea

⇒  Fler tillverkare

ColdSea 100% Naturlig Krillolja utvinns av antarktisk krill som fångas i ett av världen renaste hav och har högt innehåll av Omega 3-fettsyror bundna till fosfolipider. ColdSea krillolja innehåller också antioxidanten astaxantin.

ColdSea Krillolja

ColdSea Krillolja

ColdSea krillolja produceras och marknadsförs av det Norska företaget JFM Sunile AS och bedriver försäljning främst i de nordiska länderna Norge, Sverige och Danmark. I november 2009 blev ColdSea Krill Omega 3 den första norska krilloljan godkänd för försäljning i hela EU. Företaget tillverkar också Arctic Omega 3 fiskolja och Arctic Omega 3 säljolja.

Varje förpacking av ColdSea innehåller 60 stycken kapslar med vardera 500 mg krillolja. Rekommenderat intag är en kapsel per dag.

Fler tillverkare

http://www.krillolja.se/