Tillverkare

Här läser du för att få reda på hur du väljer rätt tillverkare av krillolja.

Krillolja är dyrare än fiskolja, och som med det mesta, du får vad du betalar för. Nästan alla krillolja produceras av Neptune Technologies & Bioressources Inc eller AkerBioMarine och levereras till olika underleverantörer, det betyder alltså att i princip all krillolja kommer från samma ställe och att doseringen är den samma. Enda skillnaden är hur länge den har legat i ett lager, viket naturligtvis också gäller för fiskolja.

OBS! p.g.a. tillgänglighet, pris och kvalité rekommenderar vi nu endast denna Omega-3 från hållbart fiskad krill, rik på DHA och EPA.

Tack vare den höga halten av antioxidanter i krillolja är hållbarheten dock mycket längre än jämfört med fiskolja.

megared omega-3 krillolja 620px

Den stora skillnaden mellan fiskolja och krillolja är att krillolja innehåller minst 40 procent fosfolipider. Fiskolja har inga fosfolipider. Dessa fettämnen ger krillolja dess speciella egenskaper för vilket den är känd. De övriga 60 procenten i krillolja är antingen i formen triglycerider eller som fria fettsyror. Triglyceriderna i krilloljan har i sig inga speciella egenskaper men utan fosfolipiderna skulle krillolja inte vara något annat än en sämre variant av fiskolja.

Det betyder att innehållet av fosfolipider är mycket viktigt då du väljer en krillolja och skall aldrig vara mindre än 40 procent.

Naturligt kan krillolja inte innehålla mer än 45 procent fosfolipider på grund av att över denna nivå övergår oljan till fastform, den stelnar i rumstemperatur liksom margarin. För att komma runt denna begränsning tillsätter vissa tillverkare lösningsmedel oftast i form av sorbitol.

Det finns krillolja på marknaden UTAN fosfolipider eller mycket små mängder (5mg jämfört med 400mg i naturlig krillolja).

Denna marknadsför som äkta krillolja men har inga av de fördelar som krillolja är känt för.

Tillverkare av krillolja

De största företagen (globalt) som är involverade i tillverkning och marknadsföring av krillolja är:

 

Försäljare av krillolja

Ett urval av försäljare/märken som marknadsför krillolja i Sverige:

Krillolja – 60 stycken kapslar

Krillolja utvinns ur krill från Antarktiska oceanen och har som högst nivå av omega-3 under höstsäsongen.

Alla seriösa tillverkare av krillolja har en olja som kommer uteslutande från Antarktisk-krill, vilket innebär att 100 procent av oljan utvinns ur Euphausia superba.

http://www.krillolja.se/