Hälsovinster

Forskning har visat att det finns flera hälsovinster med omega-3.

ALA, Alfa-linolensyra och omega 3

Alfa-linolensyra, ALA, har inte kunna på visats ha samma positiva effekt på hjärt- och kärlsjukdomar som DHA eller EPA. För närvarande finns många produkter på marknaden som säger sig innehålla hälsofrämjande omega 3 men som endast inne håller ALA och varken DHA eller EPA. Dessa produkter innehåller företrädelsevis oljor från växtriket och behöver av kroppen konverteras till DHA för att hälsofrämjande effekt skall uppnås vilket i sin tur innebär att de anses vara mindre effektiva.

Läs mer om ALA konvertering här >>

Omega 3 från havet

DHA och EPA produceras av saltvattenslevande mikroalger. Dessa konsumeras av fiskar högre upp i näringskedjan varvid omega 3-fettsyrorna koncentreras i deras inre organ. DHA kan också produceras direkt från mikroalger och därigenom användas av vegetarianer.

halsovinster_med_omega_3

Typiska kosttillskott är:

Omega 3 för hjärt- och kärlsjukdomar

Personer med vissa typer av cirkulationen problem, t.ex. åderbrock, kan eventuellt uppleva förbättringar med tillskott av EPA och DHA vilka stimulerar blodcirkulationen, ökar nedbrytningen av koagulerande protein samt har en blodtryckssänkande effekt. De finns vetenskapa belägg för att omega 3-fettsyror reducerar höga nivåer av triglycerider i blodet och att ett regelbundet intag eventuellt minskar risken för hjärtinfarkt.

Vissa potentiella fördelar ha rapporterats för sjukdomar så som artrit och hjärtrytmrubbningar.

Omega 3 vid depression

Preliminära försök visar också att omega 3 tillskott kan ha en positiv inverkan vid depression och ångest. Studier har visat på förbättring vid tillskott enbart och i förening med traditionell medicinering. Tidningen New York Times rapporterar dock att minst en studie inte har visat något samband mellan depression hos hjärtpatienter och tillskott av omega 3. (ref.)

Hur stora doser påverkar din kropp

Vissa forskare menar att intag av fiskolja kan reducera risken för vissa typer av slaganfall (ischemiska) men en allt för stor dos istället kan öka risken för andra typer (hemorragiska slaganfall).

Lägre intag är inte associerade med någon risk och 3 gram totalt av EPA/DHA per dag anses generellt som en säker nivå enligt amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (American Food and Drug Administration, FDA). Många studier har använt sig av betydligt högre doser utan negativa bieffekter t.ex. upp till 6,5 gram per dag i en studie från 2003.

En metastudie av forskning på omega 3-fettsyror har påvisat att ALA inte ger samma positiva hälsofördelar som omega 3-fettsyror från fisk dvs. EPA/DHA.

Mer om omega 3 här >>