Krill

Här hittar du information kring vad du bör känna till om krill.

Krill är det vardagliga namnet då man talar om djurgruppen tillhörande Euphausiacea, vilka är räkliknande marina kräftdjur. Ett annat namn för den är euphausiids. Krill tillhör ryggradslösa djur eller evertebrater och finns i världens alla hav. Det vanliga namnet, krill, kommer från det norska ordet krill med betydelsen ”fiskyngel” och används också för att benämna, förutom kräftdjur, yngel av många olika fiskarter. Krill är en viktig del i kosten för många djurarter men används också av oss människor bland annat i form av olika tillskott som till exempel krillolja.

krill 320px

Krill är en mycket viktig del i näringskedjan och befinner nära botten av den. De lever på fytoplankton (alger) och i viss utsträckning också djurplankton. När de äter plankton av olika sorter fyller de en viktig funktion genom att konvertera dem till mat som många andra större djur är beroende av.

krill antarktis 320px

För flera av de största djuren kan krill utgöra huvuddelen av deras föda. I Antarktiska oceanen, eller Södra ishavet, utgör en enda art av den Antarktiska krillen, Euphausia superba, uppskattningsvis ända upp 500 000 000 ton biomassa, vilket är ca dubbelt så mycket som alla människor. Av denna gigantiska biomassa blir varje år ca hälften mat för valar, sälar, pingviner, bläckfiskar och fisk och ersatt med återväxt. De flesta arter av krill rör sig dagligen mellan olika djup och blir därför till mat till arter som lever nära ytan på natten och till arter som lever på större djup på dagen.

Mer information, läs om Euphausiacea och de olika arterna av krill: