Källor

Hur framställs astaxantin och vilka källor finns?

Nedan hittar du först en sammanställning över naturliga källor och sedan en kort text om syntetisk framställning.

Naturliga förekomster av astaxantin

Följande källor används för kommersiell produktion:

  • Euphausia pacifica (krill från Stilla havet)
  • Euphausia superba (krill från Antarktis)
  • Haematococcus pluvialis (en grönalg)
  • Pandalus borealis (Nordhavsräka)
  • Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) (jästceller)

Koncentrationen av astaxantin varierar kraftigt, krill innehåller ca 120 ppm, Nordhavsräka ca 1 200 ppm och grönalger ända upp till 40 000 ppm.

Idag är den vanligaste källan till astaxantin mikroalgen Haematococcus pluviali, vilken tycks ackumulera de högsta halterna av ämnet i naturen. Kommersiellt kan man utvinna mer än 40 gram astaxantin från 1 kg torkad biomassa. Mikroalger har en mycket snabb tillväxt med en dubbling av antalet alger varje vecka varför den lämpar sig väl för storskalig produktion. Dock krävs det en viss expertis för att effektivt kunna odla mikroalger med en hög halt av astaxantin. Man odlar dem i två steg. I steg ett, den gröna fasen, förses mikroalgerna med högkoncentrerad näring för maximal tillväxt. I steg två, den röda fasen, stryps näringstillförseln och mikroalgerna utsätts för intensivt solljus. Solljuset får algerna att producera höga nivåer av astaxantin som ett skydd mot strålningen. Algerna är sedan klara att skörda. Astaxin är ett exempel på ett kosttillskott med grönalgsmjöl (Haematococcus pluvialis (AstaREAL).

Astaxantin från Phaffia jäst anses ha vissa fördelar då det förekommer i en form som lättare kan tas upp av kroppen.

Att utvinna astaxantin från Euphausia superba (Antarktis-krill) är utmanande. Att fiska krill är i sig en komplex och farlig sysselsättning. Fisket görs i vattnen kring Antarktis under extrema väderförhållanden och långt ifrån närmaste fiskehamn. Detta tillsammans de höga kostnaderna involverade har bidragit med den långsamma utvecklingen av krillfiske. Krillfiske skiljer sig mycket från övrig kommersiell fiskerinäring och kunskapen hur det utförs finns bara hos en liten grupp speciallister.

Astaxantin utvinns också som en biprodukt vid kommersiellt räkfiske. Fem (5) ton räkskal kan ge mellan 20 och 30 liter oljeblandning av astaxantin och triglycerider (fett).

Syntetisk framställning av astaxantin

I princip produceras nästan all kommersiell astaxantin för industri, så som för fiskodling, på syntetisk väg. Näringen omsätter över 1 miljard kronor per år och astaxantin priset uppgår till över 10 000 kr per kg. Syntetisk framställning ger dock i vissa fall icke önskvärda biprodukter i den färdiga produkten och då astaxantin förekommer relativ stor utsträckning i naturliga källor och vissa konsumenter föredrar en naturlig produkt finns det även en stor efterfrågan på en icke syntetisk produkt. Syntetisk astaxantin kostar över 10 000 kr per kilo medan astaxantin från en naturlig källa kostar över 40 000 kr per kilo.

Astaxantin syntetiseras vanligtvis på kemisk väg med hjälp av en process som kallas Wittigs reaktion.