KĂ€llor

Hur framstÀlls astaxantin och vilka kÀllor finns?

Nedan hittar du först en sammanstÀllning över naturliga kÀllor och sedan en kort text om syntetisk framstÀllning.

Naturliga förekomster av astaxantin

Följande kÀllor anvÀnds för kommersiell produktion:

  • Euphausia pacifica (krill frĂ„n Stilla havet)
  • Euphausia superba (krill frĂ„n Antarktis)
  • Haematococcus pluvialis (en grönalg)
  • Pandalus borealis (NordhavsrĂ€ka)
  • Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) (jĂ€stceller)

Koncentrationen av astaxantin varierar kraftigt, krill innehÄller ca 120 ppm, NordhavsrÀka ca 1 200 ppm och grönalger Ànda upp till 40 000 ppm.

Idag Àr den vanligaste kÀllan till astaxantin mikroalgen Haematococcus pluviali, vilken tycks ackumulera de högsta halterna av Àmnet i naturen. Kommersiellt kan man utvinna mer Àn 40 gram astaxantin frÄn 1 kg torkad biomassa. Mikroalger har en mycket snabb tillvÀxt med en dubbling av antalet alger varje vecka varför den lÀmpar sig vÀl för storskalig produktion. Dock krÀvs det en viss expertis för att effektivt kunna odla mikroalger med en hög halt av astaxantin. Man odlar dem i tvÄ steg. I steg ett, den gröna fasen, förses mikroalgerna med högkoncentrerad nÀring för maximal tillvÀxt. I steg tvÄ, den röda fasen, stryps nÀringstillförseln och mikroalgerna utsÀtts för intensivt solljus. Solljuset fÄr algerna att producera höga nivÄer av astaxantin som ett skydd mot strÄlningen. Algerna Àr sedan klara att skörda. Astaxin Àr ett exempel pÄ ett kosttillskott med grönalgsmjöl (Haematococcus pluvialis (AstaREAL).

Astaxantin frÄn Phaffia jÀst anses ha vissa fördelar dÄ det förekommer i en form som lÀttare kan tas upp av kroppen.

Att utvinna astaxantin frÄn Euphausia superba (Antarktis-krill) Àr utmanande. Att fiska krill Àr i sig en komplex och farlig sysselsÀttning. Fisket görs i vattnen kring Antarktis under extrema vÀderförhÄllanden och lÄngt ifrÄn nÀrmaste fiskehamn. Detta tillsammans de höga kostnaderna involverade har bidragit med den lÄngsamma utvecklingen av krillfiske. Krillfiske skiljer sig mycket frÄn övrig kommersiell fiskerinÀring och kunskapen hur det utförs finns bara hos en liten grupp speciallister.

Astaxantin utvinns ocksÄ som en biprodukt vid kommersiellt rÀkfiske. Fem (5) ton rÀkskal kan ge mellan 20 och 30 liter oljeblandning av astaxantin och triglycerider (fett).

Syntetisk framstÀllning av astaxantin

I princip produceras nÀstan all kommersiell astaxantin för industri, sÄ som för fiskodling, pÄ syntetisk vÀg. NÀringen omsÀtter över 1 miljard kronor per Är och astaxantin priset uppgÄr till över 10 000 kr per kg. Syntetisk framstÀllning ger dock i vissa fall icke önskvÀrda biprodukter i den fÀrdiga produkten och dÄ astaxantin förekommer relativ stor utstrÀckning i naturliga kÀllor och vissa konsumenter föredrar en naturlig produkt finns det Àven en stor efterfrÄgan pÄ en icke syntetisk produkt. Syntetisk astaxantin kostar över 10 000 kr per kilo medan astaxantin frÄn en naturlig kÀlla kostar över 40 000 kr per kilo.

Astaxantin syntetiseras vanligtvis pÄ kemisk vÀg med hjÀlp av en process som kallas Wittigs reaktion.

Comments are closed.

https://www.krillolja.se/