Fiskolja & omega 3

Fiskolja utvinns ur vävnad från fet fisk och innehåller omega 3-fettsyrorna EPA och DHA. Fiskolja är kanske ett av de vanligaste kosttillskotten, tillsammans med vitamin D, som du, liksom många andra blivit rekommenderade.

Vad är fiskolja bra för, varför ska du ta det, och vilken sort ska du välja?

Fisk producerar inte egna omega 3-fettsyror utan ackumulerar dem istället från sin föda av mikroalger som producerar dessa fettsyror. Rovfisk som till exempel haj, svärd fisk och tonfisk får omega 3 från sina bytesdjur. Då rovfisk står högt i näringskedjan så kan de ha en hög nivå av omega 3 fettsyror men de tenderar samtidigt till att ha ackumulerat höga nivåer av miljögifter.

Av denna anledning rekommenderas ett begränsat intag av rovfisk på grund av höga nivåer av bland annat kvicksilver, dioxiner samt PCB.

Fiskolja som omega 3-kosttillskott

Fiskolja för konsumtion, det vill säga kosttillskott med omega 3, utvinns av denna anledning (ackumulering av miljögifter, se ovan) från fisk lägre ner i näringskedjan som till exempel sill och sardin.

Det finns en hel mängd olika sorter på marknaden, från olika tillverkare och med olika blandningar. Enklast är nog helt enkelt att fråga på apoteket, där, oftast, kunnig personal kan rekommendera vad som passar till just dig. Det finns olika “blandningar” som passar olika bra till barn, ungdomar, aktiva, aktiva och gravida.

Hälsoeffekter

Flera studier har genomförts där specifika hälsoeffekter av omega 3 har studerats. Bland annat studier i att förebygga förmaksflimmer [1]. Vissa positiva effekter har noterats vid intag av mellan 2 och 6 gram fiskolja per dag. Reumatism [2] har visats kunna lindras vid intag av tillskott, även om effekterna har varit små har sambandet mellan intag och lindring av symptom varit tydliga. Intelligens [3] är något som ofta kommer upp i diskussioner gällande tillskott av omega 3, huruvida någon tydlig effekt kan påvisas är dock oklart. Vissa studier visar på en förbättrad mental prestation, medan andra visar på neutral effekt jämfört med intag av placebo. Depression [4] flest studier har nog ändå genomförts när det gäller sambandet mellan intag av omega 3 / fiskolja och lindring av depression. Flera studier har i detta fall påvisat tydliga och noterbara positiva effekter vid behandling av depression. Studierna har varierat intaget av fiskolja mellan 1 och 2 gram per dag. Allergi [5] intag av fisk- och omega 3-fettsyror under en kvinnas graviditet har visat på minskad risk för barnet att utveckla allergiska symptom.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22120130
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591891
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21864417
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198441
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19997989

Alternativ till fiskolja

Andra alternativ till kosttillskott med omega 3 är bland annat:

Mer än 50 procent av världsproduktionen av fiskolja används som fodertillskott till odlad lax.

Mer om omega 3 >>

Comments are closed.

https://www.krillolja.se/