Varför

Här kan du läsa om fördelarna för dig att använda krillolja, bland annat om kolesterol, pms och artrit.

De flesta använder krillolja av samma skäl som de använder fiskolja, linolja eller andra tillskott med omega 3-fettsyror. Till skillnad från fiskolja orsakar krillolja i mindre utsträckning eftersmak, en vanlig biverkning av fiskolja.

Krillolja innehåller även större mängder astaxanthin, en kraftfull antioxidant, än fiskolja.

Här är några exempel för när det kan användas.

Hur du sänker ditt kolesterol

Krillolja har studeras som en naturlig lösning för höga kolesterolvärden.

I en studie på 120 personer vilka fick krillolja, fiskolja eller placebo fann man att: krillolja minskade LDL (vanligen kallad ”dålig”) kolesterol med 34 % och ökade HDL (”bra”) kolesterol med 43,5 % jämfört med placebo. I jämförelse reducerade fiskolja LDL kolesterol med 4,6 % och ökade HDL-kolesterol med 4,2 %.

Krillolja sänkte också triglycerid nivåer i blodet.

Hur du lindrar premenstruellt syndrom

Inledande forskning visar att krillolja kan bidra till att minska Premenstruellt syndrom, PMS, men mer forskning behövs.

Hur du lindrar symtom på artrit

En studie i Journal of American College of Nutrition jämfördes krillolja (300 mg dagligen) med placebo och man fann att krillolja minskade symptom på artrit och inflammation.

Andra fördelar som krillolja eventuellt kan ge dig

Krillolja, eller rättare sagt omega-3, kan påverka dig och din kropp positivt på flera olika sätt. Mycket forskning har gjorts i olika enskilda studier, till exempel om hjärtat och omega-3. Här är ett par exempel på områden där forskning har indikerat att ett intag av krillolja (omega-3) kan ge dig positiva hälsoeffekter.

 • Ett friskt hjärta
 • Stöd för koncentration, minne och inlärning
 • Blodsocker
 • Friska leder
 • Åldrande
 • Hjärnan och nervsystemets funktion och utveckling
 • Skydd för cellmembran
 • Kolesterol och andra blodfetter
 • Leverfunktion
 • Stärkt immunförsvar
 • Hudhälsa
 • När du är gravid

Det finns ett flertal tillverkar och företag som marknadsför produkter med krillolja. I Sverige är de tre största produkterna Krillolja Life, Sanpharm och Superba.

Sammanfattningsvis kan du vara i princip 100 procent säker på att krillolja ger dig hälsovinster. Exakt hur stora och exakt vilka de är dock något svårare att säga. Mer forskning behövs. Bland de tydligaste fördelarna du kan dra nytta av är sänkta värden av kolesterol.