Greenpeace

Vad vet du om krill? Dessa kräftliknande djur är förmodligen den viktigaste djurarten i hela Antarktis. De utgör själva basen i den antarktiska näringskedjan och är livsavgörande som föda för större djurarter som valar och pingviner.

Fiske av krill är en lönsam industri som nu expanderar och utsätter ekosystemet i Antarktis för enorma påfrestningar. I år har vi chansen att stoppa det destruktiva industrifisket som just nu dammsuger stora delar av den Antarktiska oceanen på krill och istället skapa världens största havsreservat i Antarktis. Vill du hjälpa oss? Sprid kampanjen på Facebook och få dina vänner att hjälpa oss att skydda Antarktis.

Djurlivet i Antarktis hotas redan av klimatförändringar och fisket av krill sätter nu ännu större press på södra ishavet. Krill fiskas upp, fraktas till andra sidan jorden, mals ner och säljs för att tillverka hälsotillskott som Omega 3 och till foder vid fiskodlingar.

Vi behöver skicka ett tydligt budskap till krillindustrin – Antarktiska oceanen är allas vårt ansvar att skydda – inte deras att exploatera.

I år har vi den unika möjligheten att skapa världens största havsreservat och skydda Antarktis. I oktober samlas nämligen världens ledare för att diskutera ett sådant förslag från ledande vetenskapsmän som nu stöds av mer än 1 miljon människor från hela världen!

Licence to Krill by Greenpeace International

Det antarktiska krillfisket som döljs under ytan

Antarktiskt havsreservat