Cancer & omega 3

Flera studier pekar på en möjlighet till minskad cancerrisk vid tillskott med omega 3-fettyror.

Dessa resultat är dock omtvistade.

Framför allt vad det gäller bröstcancer, koloncancer (cancer i tjocktarmen) och prostatacancer.

cancer

Omega 3-fettsyror reducerade tillväxten i prostata tumörer och ökade antalet överlevande patienter. Varken de långa (EPA, DHA) eller korta (ALA) fettkedjorna av omega 3 har kunnat knytas till en ökad risk av bröstcancer. Höga nivåer av DHA, den vanligast omega 3-fettsyran i membranet på röda blodkroppar, har dock associerats till minskad risk för bröstcancer.

Forskning kring omega 3 och cancer

I en artikel från 2006 publicerad i den amerikanska läkemedelstidningen, Journal of the American Medical Association, konstaterades att men efter en statistiskstudie av många andra från varierande länder och folkgrupper inte kunde konstatera några samband mellan omega 3-fettsyror och cancer.

Detta är i linje med en studie i den brittiska läkemedelstidningen, British Medical Journal (ref.), på studier fram t.o.m. februari 2002 där man heller inte kunde konstatera några tydliga samband mellan omega 3-fettsyror och total dödlighet, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

En studie från 2007 av omega 3-fettsyror och kakeksi (försämrat allmäntillstånd) visade på samband mellan intag av kosttillskott innehållande omega 3-fettsyror och förbättrat allmäntillstånd hos cancer patienser med förbättrad aptit, viktökning och bättre allmän livskvalitet.

Ytterligare en studie från 2009 visade att tillskott av EPA hjälpte cancer patienter att behålla sin muskelmassa.

Fler hälsovinster med omega 3 >>