M. norvegica

Meganyctiphanes norvegica – Nordisk krill, är ett kräftdjur som lever i Nord Atlanten. De till hör gruppen djurplankton och är en mycket viktig del av denna population. Nordisk krill är en viktig näringskälla för valar, fiska och fåglar. I Antarktiska oceanen fyller den Antarktiska krillen en liknande roll som Nordisk krill för Nord Atlanten.

Comments are closed.

https://www.krillolja.se/