ALA konvertering

Undersökningar har visat att möjligheten att konvertera ALA till EPA och vidare till DHA (det vill säga omega 3) i människor är begränsad och varierar mellan olika individer.

ala konvertering till omega3

Anledningen till att denna process är intressant är huruvida vegetariska kosttillskott med omega 3 ger någon effekt eller inte. De vegetariska tillskotten, till exempel linfröolja, innehåller nämligen enbart fettsyrorna ALA och LA. Dessa måste sedan av kroppen konverteras till DHA och EPA innan de kan få någon positiv effekt i kroppen. Av denna anledning så rekommenderas oftast att ta kosttillskott med redan färdig konverterade fettsyror, till exempel fiskolja och i vissa fall produkter baserade på alger (för vegetarianer).

Kvinnor har bättre förmåga att konvertera ALA jämfört med män vilket troligtvis beror på att kvinnor använder en mindre andel av kostens ALA i fettsyracykeln, alltså nedbrytningsprocessen av fettsyror.

Detta visar på att effektiv konvertering av ALA i kroppen trots allt är möjlig.

Goyens forskning om ALA konvertering till omega 3

Forskaren Goyens et al. menar att det är den absoluta mängden ALA i kroppen och i mindre utsträckning ration mellan omega 3- och omega 6-fettsyror som påverkar hur effektivt ALA konverteras till EPA.

Läs mer om omega 3 här >>