Det här är Krillolja

Här får du svar på de vanligaste frågorna om krillolja och omega-3. Vi jämför hälsofördelarna mellan krillolja och fiskolja. Du hittar fördjupad information om krillolja, omega-3, fosfolipider och antioxidanten astaxanthin. Vill du veta mer om hälsofördelarna med krillolja, varför krilloljan kan vara effektivare än fiskolja, varför krillolja absorberas bättre av din kropp och ger bättre ledhälsa, bättre hjärnfunktion samt kolesterolkontroll. Då ska du läsa vidare här.

❤️ Koncentrerad och ren krillolja, rik på DHA och EPA >>

Uppdatering 23:a januari 2024: På grund av tillgänglighet, pris och kvalité, så rekommenderar jag numera endast ovanstående krillolja, dessutom från hållbart fiskad krill.

 

Krillolja kommer från krill, små kräftdjur från Antarktis som liknar räkor. Deras näringsrika olja ger en mycket absorberbar form av omega-3 som har visat sig ge flera hälsofördelar.

Krillolja innehåller omega 3-fettsyror. Omega 3 det är något som alla människor måste äta och det beror på att det är ett livsnödvändigt ämne. Ett livsnödvändigt ämne det är något som kroppen behöver för olika funktioner men som vi inte kan tillverka själva. I krill så är omega 3-fettsyrorna optimalt bundna till vattenlösliga fosfolipider. Fosfolipiderna gör att krilloljan blir vattenlöslig och den behöver inte spjälkas i mage och lever som andra fettsyror, som till exempel fiskolja. I fiskolja är istället fetterna bundna till triglycerider som inte har någon naturlig plats i kroppen. Krill som används till krillolja är fiskad i Antarktis och det är viktigt att man just använder sig av Antarktisk krillolja. Där är nämligen fisket övervakat av internationella organisationer för att säkerhetsställa att kvoterna hålls så att man inte överfiskar och krillen tar slut. Krillolja från Antarktis behöver man aldrig rena från tungmetaller och pesticider eftersom Antarktis är världens renaste hav.

✅ Se denna denna högkoncentrerade krillolja framställd ur hållbart fiskad krill från Antarktis.

Det kan vara svårt att veta vilken omega 3 du ska köpa. Kanske undrar du om du ska välja krillolja eller fiskolja? Krillolja vs fiskolja; vilket kosttillskott är bäst, läs mer om fiskolja här, läs mer om krilloljan här. Kanske funderar du på om det finns några biverkningar och vad priset är för krillolja? Vad är krillolja bra för? Vad gäller för dig som är gravid?

På krillolja.se hittar du information kring de olika tillverkarna av krillolja (och priser), du kan läsa om fördelar (och eventuella nackdelar) med krillolja, du kan läsa om hur din kropp påverkas av omega 3.

Genom att ta del av denna oberoende informationskälla är min förhoppning är att du ska kunna göra det bästa valet för din kropp och din hälsa. Detta till skillnad mot att basera dina beslut på information färgad av olika tillverkas intressen och dolda agendor. Se även vår lista på rekommenderade hälsoprodukter.

Krillolja eller fiskolja?

Krillolja är ett alternativ till fiskolja som på samma sätt tillför din kropp de essentiella Omega 3-fettsyrorna mer kända som EPA och DHA och utvinns av krill. Till skillnad mot fiskolja så innehåller krillolja även fosfolipider (en grupp av fetter) och astaxanthin (en kraftfull antioxidant) vilka ger krilloljan unika och intressanta biologiska egenskaper.

Här läser du mer om de viktigaste delarna av krillolja.

Krill – Euphausia superba

Krill är små, räkliknande kräftdjur som finns i havet. De är en viktig födokälla för många havsdjur, bland annat fiskar, valar, sälar och pingviner. Krill är vanligtvis cirka en till sex centimeter lång och är vanligtvis rödaktig eller rosa till färgen.

Krill spelar en viktig roll i det marina ekosystemet genom att fungera som en viktig födokälla för många djur. De är också en viktig del av näringskedjan, eftersom de äts av större djur som i sin tur äts av ännu större djur.

Förutom sin ekologiska betydelse skördas krill också för att användas som livsmedelskälla för människor. De är rika på protein och omega-3-fettsyror, vilket gör dem till ett hälsosamt och hållbart matval. Krill används också i produktionen av djurfoder, gödningsmedel och kosttillskott.

Sammantaget är krill en viktig del av havets ekosystem, och de spelar en avgörande roll i näringskedjan.

Potentiella hälsofördelen med krillolja

Krillolja, liksom fiskolja, är en källa till de essentiella omega-3 fettsyrorna. I krilloljan är dessa fettsyror bundna till fosfolipider vilket gör dem mer lättillgängliga för kroppen att ta upp dvs. bättre biotillgänglighet. Till skillnad mot den vanliga triglycerida formen av Omega 3-fettsyror i fiskolja kan den i krillolja fosfolipida formen bilda miceller vilket tillåter att den, till skillnad mot andra oljor, att lösas i vatten. Undersökningar visar att detta positivt kan påverka hur din kroppen tar upp och använder EPA och DHA (webmd).

Här läser du mer om fördelarna med krillolja för dig.

Frågor och svar

1 Vad är krilloljan bra för?

American Heart Association (en ideell förening som verkar för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar) förespråka omega-3 som ett förebyggande tillskott mot hjärt- och kärlsjukdomar. Liknande rekommendationer finns även i Sverige. Forskning har visat att omega-3 i krillolja hjälper till att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Studier visar också att krillolja hjälper till att sänka både blodtrycket och triglyceridnivåerna, vilka båda är riskfaktorer för hjärtsjukdomar. Dessutom har krilloljan dokumenterats ha antiinflammatoriska effekter.

2 Vilken krillolja är bäst?

Se rekommenderade produkter för bäst-i-test krillolja.

3 Är krillolja bättre än fiskolja?

Båda krillolja och fiskolja innehåller DHA och EPA. Fiskolja har en högre koncentration av DHA och EPA men krillolja har mer antioxidanter och anses generellt sett mer lättabsorberad. Fiskolja kan potentiellt innehålla kvicksilver, bättre och dyrare märken är dock kvalitetssäkrade och säkra, krillolja innehåller inte kvicksilver. Båda har liknande hälsofördelar.

4 Vad innehåller krillolja?

Krillolja är företrädelsevis en blandning av viktiga Omega-3-fettsyror och kännetecknas av en hög koncentration (någonstans mellan 40 och 80 procent) av fosfolipider associerade med de långkedjade fettsyrorna DHA och EPA. Krillolja innehåller även en signifikant mängd av antioxidanten astaxantin.

5 Vad är krill?

Krill är små, räkliknande kräftdjur från Antarktis. Deras omega-3-innehåll kommer från deras fytoplanktondiet, som innehåller EPA och DHA. EPA och DHA i krilloljan är förkonverterad till sin mycket absorberbara fosfolipidform. Krill innehåller också astaxanthin, en naturligt förekommande karotenoid med antioxidativa egenskaper. Astaxanthin är det som ger krilloljan dess ljusa röda/orange färg. Se ovan.

6 Innehåller krillolja tungmetaller eller gifter?

Krill innehåller naturligt mycket lite tungmetaller eller gifter eftersom de både befinner sig långt ner i näringskedjan och lever i kalla antarktiska vatten.

7 Kan krillolja höja kolesterolvärden?

Forskning visar att krillolja kan vara effektiv för att minska totaltkolesterolet och triglycerider. Det kan också öka HDL (bra) kolesterolnivåerna.

8 När är bästa tidpunkten att ta krillolja, morgonen eller kvällen?

Eftersom de flesta av fördelarna med krillolja är förknippade med långvarig användning, kan du ta den när som helst på dygnet. Att dela upp ditt tillskott i två mindre doser, en på morgonen och en på kvällen, kan eventuellt minska risken sura uppstötningar.

Att tänk på

Här är några potentiella farhågor som människor kan ha om krillolja baserat på vad jag har lärt mig under de senaste åren och frågor jag fått:

  • Krill är en viktig del av havets näringskedja, och överfiske av krill kan få negativa konsekvenser för det marina ekosystemet.
  • Krillolja kan innehålla spår av föroreningar, t.ex. tungmetaller och långlivade organiska föroreningar, som kan vara skadliga om de konsumeras i stora mängder.
  • Vissa personer kan ha allergier mot krill eller skaldjur, vilket kan göra det osäkert för dem att ta krillolja.
  • Krillolja kan interagera med vissa mediciner, till exempel blodförtunnande medel, och det är viktigt att rådgöra med en vårdgivare innan du tar krillolja om du tar andra mediciner.
  • Krilloljans effektivitet som kosttillskott har inte studerats ingående och mer forskning behövs för att fastställa dess potentiella hälsofördelar och risker.
  • Allergiska reaktioner hos vissa personer med skaldjursallergi som kan vara känsliga för krillolja, eftersom den kommer från krill (alltså skaldjur). De kan uppleva ovanliga allergiska reaktioner som hudutslag, svullnad eller andningssvårigheter (sällsynt).

Tillverkare av kosttillskott med krillolja

Du kan köpa krillolja från flera olika tillverkare i Sverige. Under tillverkare kan du läsa om vad du ska tänka på när du köper ett kosttillskott med omega-3 från krillolja. Tre exempel på kända tillverkare som saluför krillolja i Sverige är Omnisym Pharma, Healthwell och Pureness Krill.

Här hittar du en lista över de vanligaste tillverkarna av krillolja.

Vi uppdaterar listan kontinuerligt.

Sammanfattning

Krillolja är alltså en typ av fiskolja som kommer från små kräftdjur som kallas krill. Det är en rik källa till omega-3-fettsyror, som har visat sig ha ett antal potentiella hälsofördelar, inklusive att minska inflammation och minska risken för hjärtsjukdomar. Även om mer forskning behövs för att fullt ut förstå effekterna av krillolja på människors hälsa verkar det vara ett säkert och effektivt sätt att öka intaget av omega-3-fettsyror.

Som med alla kosttillskott är det viktigt att rådgöra med en hälsovårdare innan du tar krillolja för att säkerställa att det är lämpligt för dina individuella behov.

Denna allmänt uppskattade ❤️ krilloljan, rik på DHA och EPA, med naturligt innehåll av fosfolipider, rekommenderas för god hjärt- och kärlhälsa