Graviditet

Hur du vet om krillolja är bra för gravida.

Även om mycket forskning har ägnats åt barn och ungas behov av omega 3-fettsyror har det skett relativt lite forskning på området när det gäller behov och effekter på gravida.

krillolja gravid 320pxDetta trots att den gravida mamman är den enda källan till omega 3-fettsyror för fostret och ammande spädbarn. Resultatet från studier under graviditeten pekar på att tillskott av omega 3-fettsyror inte minskar risken för havandeskapsdiabetes, högt blodtryck orsakad av graviditeten och inte heller havandeskapsförgiftning. Dock verkar det kunna ge en något längre graviditetslängd, speciellt för kvinnor som normalt sett har en låg konsumtion av omega 3-fettsyror. Hos normal friska danska kvinnor vilka fick ett tillskott med 2,7 gram EPA/DHA per dag ökade graviditetslängden med i genomsnitt fyra dagar. Senare studier med tillskott på endast 0,13 gram DHA per dag från berikade ägg under den sista delen av graviditeten (3:e trimestern) ökade graviditetslängden i genomsnitt med sex dagar i en låg inkomst population i USA.

Då tillskott av omega 3-fettsyror under graviditeten kan minska risken för extremt tidigt förlossning rekommenderar bland annat World Association of Perinatal Medicine att gravida och ammande kvinnor konsumerar i snitt minst 200 mg DHA per dag, vilket skulle motsvara ca 1 till 2 fiskmåltider per vecka.

Krillolja för dig under graviditeten

Krillolja liksom fiskolja är en källa till omega 3-fettsyror för gravida.

Krillolja har en naturligt hög koncentration av omega 3-fettsyror som vi annars får i oss från fet fisk. Dessutom innehåller krillolja antioxidanter vilket gör den stabil och risken för att produkten har blivit dålig under lagring minimal.

Krillolja utvinns ur krill vilka befinner sig lång ner i näringskedjan varför man kan anta att anrikningen av miljögifter är minimal.